انتخاب همسر بر اساس تیپ شناسی شخصیتی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34402
انتخاب همسر بر اساس تیپ شناسی شخصیتی

مشخصات دوره

۰۱ تیر ۱۴۰۲
۱۰
۱۰۰ ساعت
تهران پاسداران خیابان جعفری (بوستان نهم) پلاک ۱۱۹ ساختمان پزشکان میلاد واحد ۱۱

معرفی دوره

کارگاهی جامع برای روانشناسان و مشاوران پیش از ازدواج و کلیه افرادی که در مسیر ازدواج قرار دارند.

سرفصل‌های دوره:
اجرای آزمون‌های شخصیتی و تفسیر نتایج
اشتباهـات رایـج در انتخاب همسـر
چگونه تـیــپ بـدبـیــن را بشناسیــم !
چگونه تیپ گوشه گیر را بشناسیم !
چگونه تیپ عجیب و غریب را بشناسیم !
چگونه تیپ نارسیسـم را بشناسیم !
چگونه تیپ بردرلایـن را بشناسیـم !
چگونه تیپ سایکوپـت را بشناسیم !
چگونه تیپ نـمایـشـی را بشناسیـم !
چگونه تیپ وسواسـی را بشناسیم !
چگونه تیپ وابستــه را بشناسیــم !
چگونه تیپ اجـتـنـابـی را بشناسیم !

معرفی استاد

دکتر یدالله زرگر ( هیئت علمی دانشگاه )