از آسیب شناسی تا درمان عشق، سوگ و فقدان بر پایه رویکرد تحلیلی و وجودی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24224
از آسیب شناسی تا درمان عشق، سوگ و فقدان بر پایه رویکرد تحلیلی و وجودی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

از آسیب شناسی تا درمان عشق، سوگ و فقدان بر پایه رویکرد تحلیلی و وجودی

کارگاه ویژه متخصصین

زمان برگزاری : 27 دی ماه 97

ساعت برگزاری : 9 تا 17:30

مدرس: دکتر رزگار محمدی

تلفن : 26740893-09909469092

محل برگزاری : تهران ، کلینیک راه سوم.بلوار فرحزادی بالاتر از نیایش برج افق طیقه 4 واحد 21

تلگرام : thirdwaycounseling

اینستاگرام : @thirdwayclinic
? اهم مباحث کارگاه :

✅ تبیین عشق و سوگ بر اساس اقتصاد روانی: از مولانا تا فروید
✅ نمونه‌های بالینی در ادبیات و هنر: از هاملت شکسپیر تا گاو ساعدی
✅ ماتم و مالیخولیا: سوگواری به مثابه چهارچوب درمان
✅سوگ طبیعی و سوگ بیمارگون
✅ ابژه عشق از دیدگاه تحلیلی
✅ انتخاب‌های غیر طبیعی در عشق
✅ عشق به مثابه تروما (درد در عشق و سوگ)
✅ پدیدار شناسی روانشناختی عشق
✅ رویکرد وجودی: از عشق به مثابه وضعیت مرزی تا ارائه آلترناتیو عشق بیمارگون
✅ تکنیک های درمانی: تکنیک های تحلیلی، وجودی، پدیدار شناسی، گشتالتی و هیجان محور

از آسیب شناسی تا درمان عشق، سوگ و فقدان بر پایه رویکرد تحلیلی و وجودی

مشاهده کارگاه های روانشناسی

معرفی استاد