ارزشیابی شخصیت کودک براساس ترسیم آدمک رنگی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34184
ارزشیابی شخصیت کودک براساس ترسیم آدمک رنگی

مشخصات دوره

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰۹
۲۴ ساعت
دارآباد، سبکرو، بن بست قیدی، پلاک 3 واحد 6

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر سوسن رحیم زاده ( )