اردوی آموزشی روانشناسی بازدید از بیمارستان روانپزشکی رازی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24198
اردوی آموزشی روانشناسی بازدید از بیمارستان روانپزشکی رازی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

اردوی آموزشی روانشناسی بازدید از بیمارستان روانپزشکی رازی

بازدید یکروزه

مدرس: علیرضا اندامی

تاریخ برگزاری: 27 آذر 97

ساعت : 8 تا 17
از تمامی بخش های بیمارستان روانپزشکی رازی
مشاهده مصاحبه روانپزشک با بیماران
مطالعه پرونده
همراه با سرویس ایاب و ذهاب
پذیرایی
پکیج
تحت آموزش مدرس دوره و روانپزشک بیمارستان

تلفن : 09129637492

تلگرام : Aknoon_psychotherapy

اینستاگرام : @clinic_aknoon

اردوی آموزشی روانشناسی بازدید از بیمارستان روانپزشکی رازی

برای مشاهده همه کارگاه های روانشناسی کلیک کنید

معرفی استاد