اردوی آموزشی بازدید از بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24210
اردوی آموزشی بازدید از بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

اردوی آموزشی بازدید از بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد)

تاریخ برگزاری : 5 دی 97

ساعت : 8 تا 15

مدرس: علیرضا اندامی

ظرفیت محدود
case report
بازدید از بخش های مختلف بیمارستان
آشنایی با نماد ها و نشانه های اختلالی
به همراه سرویس ایاب و ذهاب ، پذیرایی و پکیج

اردوی آموزشی بازدید از بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد)

برای مشاهده همه کارگاه های روانشناسی کلیک کنید

معرفی استاد