اختلالات رفتاری اضطرابی کودکان

اختلالات رفتاری اضطرابی کودکان

مشخصات دوره

22 آبان 1400
۰۸
۲۰ ساعت

معرفی دوره

🔴دوره آنلاین آموزش
درمانهای التقاطی در اختلالات رفتاری اضطرابی کودکان
مدرس: دکتر فربد مفیدی
با ارائه گواهینامه معتبر و قابل ترجمه
⏳زمان:
شنبه ها از ۲۲ آبان ،ساعت ١۴:٣٠ تا ١٨:٣٠

 

معرفی استاد

دکتر فربد مفیدی ( )