کارگاه روانشناسی آموزش هنر درمانگری / اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : 23 اردیبهشت 97 /

ساعت : 16 تا 19 /

مدرس: دکتر الهام مبلیان /

تلفن : ۹۳۰۷۳۸۳۹۸۰/

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد