کارگاه روانشناسی آموزش مهارت خودآگاهی برای کودکان / کرج

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24097
کارگاه روانشناسی آموزش مهارت خودآگاهی برای کودکان / کرج

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

شروع دوره : 1 تیر 97 /

مدرس: مریم مهری نمین /

تلفن : ٠٢۶٣٣۴١٢۵۵٧ /

محل برگزاری: کرج،مهرشهر ،بلوار شهرداری ،نبش خیابان ٢١٢غربی ،جنب رستوران شاندیز ،طبقه ۴ ،واحد ١٢ ،موسسه بیداری قهرمان درون /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد