کارگاه روانشناسی تخصصي مشاوره پيش از ازدواج / شیراز

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : مجتبی نورانی /

تاریخ برگزاری : ۱۴ و ۱۵ تیر ماه ۹۷ /

ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۹:۳۰ /

تلفن : ٠٧١٣٦٢٧٧٢٧٢ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد