کارگاه روانشناسی تخصصي مشاوره پيش از ازدواج / شیراز

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24079
کارگاه روانشناسی تخصصي مشاوره پيش از ازدواج / شیراز

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : مجتبی نورانی /

تاریخ برگزاری : 14 و 15 تیر ماه 97 /

ساعت برگزاری: 14 تا 19:30 /

تلفن : ٠٧١٣٦٢٧٧٢٧٢ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد