آمادگی مصاحبه سازمان نظام روانشناسی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس:دكتر مژگان صلواتي( دكتري تخصصي از انستيتو روانپزشكي تهران )
عضو كمسيون سازمان نظام /

گام به گام تا مصاحبه/

ثبت نام و اطلاعات بيشتر : ۰۲۱۸۷۷۶۱۹۷۸ /

شروع دوره: ۵ اسفند /

ساعت دوره : ۱۶ الی ۲۰ /
WWW.LCGPSY.COM

سازمان نظام روانشناسی

 

معرفی استاد