آشنایی با ملال جنسیتی بر اساس DSM-5

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24221
آشنایی با ملال جنسیتی بر اساس DSM-5

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

آشنایی با ملال جنسیتی بر اساس DSM-5 با حضور ریاست انجمن تراجنسیتی های ایران

مدرس: آقای علیرضا اندامی + رییس انجمن حمایت از تراجنسیتی های ایران

زمان برگزاری : 6 دی ماه 97

ساعت برگزاری : 8 تا 13

تلفن : 02188392485

محل برگزاری : تهران ، یوسف آباد(سید جمال الدین اسد آبادی) خ چهارم پلاک 10 واحد3

توضیحات :

در این کارگاه، شرکت کنندگان علاوه بر آشنایی با معیارهای تشخیصی بر اساس DSM-5، با حضور دو فرد دارای تجربه واقعی در این زمینه می توانند به پرسش و پاسخ بپردازند که از این باب، فرصت بسیار مغتمنی خواهد بود.

آشنایی با ملال جنسیتی بر اساس DSM-5 با حضور ریاست انجمن تراجنسیتی های ایران

مشاهده همه کارگاه های روانشناسی

معرفی استاد