آشنایی با فلسفه برای کودکان

مشخصات دوره

۱۵ تیر ۱۴۰۱
۱۸
۴ ساعت
۱۶۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

مدرس: مینا سادات موسوی موئد

شرکت در این کارگاه به افراد زیر توصیه میشود:
_والدین
_مربی ها و معلم های کودک و نوجوان
_روانشناسان کودک و نوجوان
_تمام کسانی که با کودک و نوجوان سروکار دارند

تلفن و واتساپ : ۰۹۳۹۳۲۹۳۷۹۴

معرفی استاد

میناسادات موسوی موئد ( )