آشنایی با تله های زندگی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=37307
آشنایی با تله های زندگی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۰ تومان

برای ثبت نام در رویداد با تلفن درج شده در آگهی تماس حاصل فرمایید.

معرفی دوره

برای شرکت کنندگان دعوتنامه صادر خواهد شد.

معرفی استاد

دکتر سعید حیدری

اطلاعات برگزارکننده

-
-
09353257687