آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5-TR

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34382
آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5-TR

مشخصات دوره

۳۲ ساعت

معرفی دوره

کارگاه آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5-TR
با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
مدرس؛ دکتر سعید حیدری
عضو کمیسیون ازدواج و تحکیم خانواده کشور

معرفی استاد

دکتر سعید حیدری ( موسس و مدیر موسسه سلامت روان حس زندگی )