آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5-TR

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34479
آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5-TR

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۰ تومان

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر سعید حیدری ( برند برتر حمایت از حقوق مشتری )

اطلاعات برگزارکننده

دکتر سعید حیدری
-
09353257687