آسیب شناسی خانواده

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31276
آسیب شناسی خانواده

مشخصات دوره

۲۰ بهمن ۱۴۰۰
۱۶
۴ ساعت

معرفی دوره

🌹کارگاه رایگان آسیب شناسی خانواده

سرفصل ها:
_مدل زیر منظومه های خانواده
_مدل چند وجهی خانواده
_مدل چرخه زندگی
_مدل مک مستر

🌹مدرس: دکتر عباس امان الهی (هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، هیئت رئیسه انجمن مشاوره ایران)

🌹با اعطای گواهی معتبر

🌹زمان برگزاری:
20بهمن

ساعت۱۶تا۲۰

🌹4ساعت دوره آموزشی

🌹بصورت آنلاین در فضای اسکای روم

 

معرفی استاد

دکتر امان الهی ( هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، هیئت رئیسه انجمن مشاوره ایران )