آزمون چند وجهی شخصیت مینه سوتا ( mmpi2 )

آزمون چند وجهی شخصیت مینه سوتا ( mmpi2 )

مشخصات دوره

02 آذر 1400
۱۹
۸ ساعت

معرفی دوره

موسسه آنامیس مهرجنوب برگزار‌ مینماید :

مجموعه آزمون های روانشناختی

برنامه ی سوم

🔻 کارگاه : آزمون چند وجهی شخصیت مینه سوتا
(MMPI-2)

Minnesota Multhiphasic
Personality Inventory

سرفصل ها :
◀️معرفی ازمون
◀️تاریخچه
◀️شاخص های اعتبار
◀️شاخص های بالینی
◀️نحوه اجرا
◀️مراحل نمره گذاری
◀️تفسیر مقیاس های اعتبار
◀️تفسیر مقیاس های بالینی
◀️ترسیم نیمرخ روانی
◀️تفسیر نیمرخ روانی

مدرس : دکتر رضا برومند
دکترای مشاوره خانواده

📅 تاریخ برگزاری :
سه شنبه ۲ آذر
چهارشنبه ۳ آذر
ساعت ۱۹ الی ۲۳

🗞️ با امکان اعطای گواهی موسسه آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم

 

معرفی استاد

دکتر رضا برومند ( )