آزمون اندریافت موضوع کودکان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31326
آزمون اندریافت موضوع کودکان

مشخصات دوره

۰۵ اسفند ۱۴۰۰
۰۹
۶ ساعت
۴۸۰ تومان

معرفی دوره

آزمون اندریافت موضوع کودکان یک آزمون فرافکن است که درمانگر با یادگیری و کاربرد آن می تواند اطلاعات عمیقی را درباره‌ی شخصیت، ترس ها و تعارضات کودک به دست آورد

معرفی استاد

دکتر زهره رافضی ( عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی )