آزمون اندریافت موضوع کودکان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31333
آزمون اندریافت موضوع کودکان

مشخصات دوره

۰۵ اسفند ۱۴۰۰
۰۹
۶ ساعت
۴۸۰ تومان

معرفی دوره

شیوه‌ی اجرا و تفسیر آزمون اندریافت موضوع کودکان که آزمون مهمی در بحث تشخیص است توضیح داده می‌شود.

معرفی استاد

دکتر زهره رافضی ( عضو هیات علمی گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی )