کارگاه روانشناسی مصاحبه بالینی تشخیصی (تهران)

مدرس: تدریس دکتر احسان فتوحی /

اولین قدم برای درمانگران /

ازسری کارگاههای مجموعه تخصصی اموزش مجازی الف/

کسب اطلاعات بیشترتماس و یا ذخیره پیام درتلگرام:

۰۹۳۶۳۶۷۸۲۷۲ /

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.