پادکست روانشناسی

پادکست های روانشناسی روان رویداد

پادکست های روانشناسی روان رویداد

سخنرانی دکتر حبیب الله قاسم زاده در در همایش نگاهی اجمالی بر رشد و تکوین CBT در ایران

سخنرانی دکتر حسن حمیدپور در در همایش نگاهی اجمالی بر رشد و تکوین CBT در ایران

موضوع سخنرانی : رفتاردرمانی شناختی در ایران با چه مشکلاتی روبه‌رو ست؟