نوشته پویشی فشرده و کوتاه مدت(ISTDP)

چارچوب روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت شامل دو محور عناصر کلیدی مشترک در انواع روان درمانی معاصر و همچنین عناصر اختصاصی این درمان است. برخی از عناصر مشترک در این درمان، بازسازی شناختی(در صورت نیاز)، پذیرندگی هیجانی به میزان زیاد، و تمرکز بر اینجا و اکنون است. همچنین میتوان از عناصر اختصاصی این رویکرد درمانی به مدیریت سریع دفاع ها، تجربه‌ی جسمی هیجانات و نیروی التیام بخش و قدرتمند اتحاد درمانی ناهشیار اشاره کرد. در این رویکرد درمانی، این دو دسته از عوامل چنان به هم آمیخته اند که امکان کار با طیف وسیعی از مراجعین را مهیا می کنند. حدود چهل پژوهش منتشر شده نشان می دهند که رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت می تواند برای اکثر بیماران دارای مشکل روانشناختی بسیار تاثیرگذار باشد و اینکه فواید آن در پیگیری های مدت دار باقی می ماند. بنابراین می‌توان آن را درمانی فراتشخیصی دانست که احتمالاً بر نواحی‌ای از مغز تاثیر می گذارد که در انواع مختلفی از اختلالات روانی دچار کژکاری می‌شوند. این درمان در بیماران مقاوم به درمان و پیچیده بسیار خوب عمل می کند. همچنین به دلیل کوتاه مدت بودن به لحاظ اقتصادی درمانی مقرون به صرفه است.