نوشته MMT سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی:
تربیت درمانگر اعتیاد بر اساس درمان نگهدارنده MMT

مدرس: دکتر روح الله حدادی( متخصص و درمانگر اعتیاد)

ارائه گواهی معتبر و رسمی از دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

زمان دوره: ۳۰ اردیبهشت ماه الی ۳۱ تیرماه
پنجشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۹

با شرایط اقساط تا پایان فروردین ماه

سرفصل دوره:
آشنایی با ماهیت بیماری اعتیاد
آنچه در اعتیاد رخ میدهد
سبب شناسی و عوامل مستعدکننده اعتیاد
طبقه بندی انواع مواد و تمرکز بر شایع ترین ها در ایران
مصاحبه بالینی با بیماران براساس نوع ماده مصرفی
مصاحبه با مراقبین بیمار و نحوه ایجاد انگیزه در بیماران برای ورود به درمان
درمان و مدل های غالب
مدل تجدیدنظرشده درمان ماتریکس