مدرس: محمد مهدی کهربی —
شروع دوره : ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶ ( ۴ جلسه ) – ساعت: ۱۷ الی ۲۰–

هزینه : ۳۰۰ هزار تومان —

تلفن ثبت نام : ۰۲۱۲۲۸۸۰۵۳۰ – ۰۲۱۲۲۸۸۰۹۶۰ —

لینک ثبت نام : https://goo.gl/adSuCU

همزمانی چیست وچگونه ما انرا درک میکنیم؟
بین همزمانی و علیت تفاوت‌های مهمی وجود دارد. علیت، با دانش عینی سروکار دارد: مشاهده و استدلال شرح می‌دهد که چطور یک رویداد به طور مستقیم به رویداد دیگری منجر می‌گردد. وقتی تکه سنگی به سمت پنجره پرتاب می‌شود و شیشه می‌شکند، رابطه‌ی علت و معلولی مطرح می‌گردد. در اینجا مهم نیست چه کسی سنگ را پرتاب می‌کند، این رویداد چه زمان یا کجا اتفاق می‌افتد یا چه کسی آن را نظاره می‌کند. اصل علیت می‌گوید وقتی تکه سنگی با نیروی کافی پرتاب شود، شیشه‌ی پنجره را خواهد شکست. در مقابل، همزمانی با تجربه‌ی فردی سروکار دارد- اگر فردی به طور ناخودآگاه هشداری دریافت کند مبنی بر اینکه از پنجره فاصله بگیرد و چند ثانیه بعد تکه سنگی به پنجره اصابت کند، این آگاهی هشداردهنده، شکسته شدن پنجره را به یک رویداد همزمانی تبدیل می‌کند. در اینجا زمان این هشدار درونی برای فرد مزبور مهم است، زیرا این احساس پیش‌آگاهی روانی که از درون فرد نشأت می‌گیرد، به طریقی ناشناخته با رویداد بیرونی که به دنبال آن رخ می‌دهد، مرتبط است.
جهان پر ازشگفتی ومعجزه است وما نیازمند چشم معجزه بین وترم همزمانی راهیست برای گشودن چشم سوم

دوره همزمانی ها

همزمانی ها

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *