یوگینی

00

بهمن'۹۶

کارگاه روانشناسی ( ذهن آگاهی )

آشنایی با تمرینات : مراقبه ( مدیتیشن ) / تکنیک های تنفسی ( پرانایاما ) / آرمیدگی ( شاواسانا ) …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.