گشتالتی

00

دی'۹۷

از آسیب شناسی تا درمان عشق، سوگ و فقدان بر پایه رویکرد تحلیلی و وجودی

از آسیب شناسی تا درمان عشق، سوگ و فقدان بر پایه رویکرد تحلیلی و وجودی کارگاه ویژه متخصصین زمان برگزاری …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.