گروه درمانی تحلیلی

00

شهریور'۹۹

گروه درمانی تحلیلی(اضطراب اجتماعی)

«اضطراب اجتماعی» اضطراب ناشناخته و غیر قابل کنترلی ست که در موقعیت‌های مختلف مانع از ابراز وجود و معرفی شما …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.