کوچینگ_انتخاب

00

اسفند'۹۶

سومین دوره برنامه گواهینامه کوچینگ انتخاب ( مربیگری مهارتهای زندگی ) / تهران

مدیر علمی برنامه : دکتر علی صاحبی / مدیر اجرایی برنامه : امیر پهلونژاد / شروع دوره : از ۱۵ …

مشاهده

00

دی'۹۶

دومین دوره برنامه گواهینامه کوچینگ انتخاب

مدیر علمی برنامه : دکتر علی صاحبی — مدیر اجرایی برنامه : امیر پهلونژاد — شروع دوره : از ۲۰ …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.