کلینیک آبان

00

مرداد'۹۸

 دوره جامع تربیت زوج درمانگر در شیراز

دوره جامع تربیت زوج درمانگر در شیراز دوره ۱۶۰ ساعته مدرس:دکتر فاطمه حسنی زوج درمانگر،سکستراپیست، عضو انجمن روانشناسی امریکا تاریخ …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.