کتاب سرشت شر

00

دی'۹۶

اهمیت شناخت خود واقعی

? هرکدام از ما اگر به خود واقعی همواره تاکید کنیم می‌فهمیم که این من مصطفی نقاط ضعفش کجا است، …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.