کارگاه_بازی_درمانی

00

آذر'۹۶

کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (اصفهان)

مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره آویسا برگزار می نماید ? مدرس: دکتر سید محسن اصغری نکاح (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد) …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.