کارگاه mbti دکتر شیری

00

آبان'۹۹

دوره شخصیت شناسی به روش MBTI

والاترین چیز در این دنیا آن است که بدانی چگونه متعلق به خودت باشی….. پس وقت آن رسیده کمی خودت …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.