کارگاه CBT دکتر مهرنوش اثباتی

00

آبان'۹۸

کارگاه جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری CBT

کارگاه جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری CBT مدرس: دکتر مهرنوش اثباتی (دکتری تخصصی روانشناسی از دانشگاه الزهرا، مدرس دانشگاه و …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.