کارگاه cbt دکتر حسن حمیدپور

00

بهمن'۹۹

کارگاه درمان شناختی رفتاری (cbt)

⚪️ پنجمین دوره جامع روان درمانی شناختی رفتاری (CBT) ✅ دکتر حسن حمیدپور ⚪️ عناوین دوره👇 🔅سنجش شناختی رفتاری 🔅فرمول …

مشاهده

00

دی'۹۹

دوره روان درمانی شناختی رفتاری(CBT)

⚪️ پنجمین دوره جامع روان درمانی شناختی رفتاری (CBT) ✅ دکتر حسن حمیدپور ⚪️ عناوین دوره👇 🔅سنجش شناختی رفتاری 🔅فرمول …

مشاهده

00

آبان'۹۹

دوره جامع درمان شناختی رفتاری (CBT)

⚪️ چهارمین دوره جامع روان درمانی شناختی رفتاری (CBT) ✅ دکتر حسن حمیدپور ⚪️ عناوین دوره: 🔅سنجش شناختی رفتاری 🔅فرمول …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.