کارگاه کودک و نوجوان

00

فروردین'۰۰

کارگاه درمان خودآزاری در نوجوانان

کارگاه تخصصی درمان رفتارهای خودآزاری در نوجوانان 🔷 ۱۲ ساعت پنجشنبه و جمعه ۹و ۱۰اردیبهشت ماه ۱۰ صبح الی ۱۷ …

مشاهده

00

شهریور'۹۸

کارگاه ۱۵۰ ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان

کارگاه ۱۵۰ ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان شروع دوره : ۳ آبان ( جمعه ها ) مدرسین : دکتر …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.