کارگاه پرورش هوش های چندگانه در کودکان

00

مهر'۹۸

کارگاه پرورش هوش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشی

پرورش هوش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشی مدرس:  آقای صابر عبدالملکی ( دانشجو دکتری برنامه ریزی درسی …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.