کارگاه های روانشناسی دانشگاه تهران

00

بهمن'۹۸

درمان مبتنی بر روابط والد – کودک (CPRT)

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران: کارگاه آموزشی و تخصصی “درمان مبتنی بر روابط والد – کودک (CPRT)”: سرفصل مطالب: آموزش مفاهیم …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

کارگاه آموزشی و تخصصی مداخله در سوگ کودکان

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران: کارگاه آموزشی و تخصصی”مداخله در سوگ کودکان” سرفصل مطالب: چرخه سوگ تشخیص، نشانه ها و واکنش …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.