کارگاه موسیقی درمانی

00

مهر'۹۹

وبینار دوره مقدماتی موسیقی درمانی (تاثیر موسیقی برای افراد با نیازهای ویژه)

وبینار دوره مقدماتی موسیقی درمانی (تاثیر موسیقی برای افراد با نیازهای ویژه) موسیقی درمانی روشی است در جهت برخی اهداف …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.