کارگاه مداخله در سوگ کودکان

00

اسفند'۹۹

کارگاه درمان سوگ و فقدان

🔵کارگاه تخصصی درمان سوگ و فقدان 🔴مدرس: دکتر میعاد سیفی پور دکترای روانشناسی تربیتی زمان : 📆پنجشنبه و جمعه ۷و۸ …

مشاهده

00

بهمن'۹۹

کارگاه درمان سوگ و فقدان

🔵کارگاه تخصصی درمان سوگ و فقدان 🔴مدرس: دکتر میعاد سیفی پور دکترای روانشناسی تربیتی زمان : 📆پنجشنبه و جمعه ۷و۸ …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

کارگاه آموزشی و تخصصی مداخله در سوگ کودکان

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران: کارگاه آموزشی و تخصصی”مداخله در سوگ کودکان” سرفصل مطالب: چرخه سوگ تشخیص، نشانه ها و واکنش …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.