کارگاه ماتریکس اکت ( درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )

00

فروردین'۰۰

کارگاه ماتریکس اکت

♦️دوره جامع ماتریکسACT ♦️مدرس:دکترعلی فیضی دانش آموخته رایس هریس دانش آموخته دوره های مدرسین بین المللیACT ♦️سرفصل های کارگاه: 📌گام …

مشاهده

00

آذر'۹۷

کارگاه ماتریکس اکت ( درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )

کارگاه ماتریکس اکت ( درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ) مدت : ۱۶ ساعت تاریخ برگزاری :  ۲۲ و …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.