کارگاه قصه درمانی

00

شهریور'۹۹

کارگاه قصه درمانی / ۶ شهریور

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ماوراء دانش: در بستر آنلاین کارگاه آموزشی و تخصصی”قصه درمانی(بارویکرد شناختی رفتاری)” سرفصلها: قصه درمانی …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.