کارگاه طعم هیجان

00

شهریور'۹۸

کارگاه طعم هیجان

کارگاه طعم هیجان با هدف شناخت و تنظیم هیجانات بر اساس رویکردEFT زیر نظر موسسهIIEFT برگزار می گردد. تاریخ شروع …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.