کارگاه طرحواره درمانی دکتر ماندانا شعبان

00

آبان'۹۹

دوره جامع طرحواره درمانی

🌴مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی مهرماه برگزارمیکند ♦️دوره جامع طرحواره درمانی ♦️مدرس دوره:دکترمانداناشعبان مدرس دانشگاه الزهرا(ص) عضوانجمن بین المللی طرحواره درمانی online/offlineغیرحضوری …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.