کارگاه روانشناسی دکتر چنگیز رحیمی

00

تیر'۹۹

کارگاه آنلاین اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون رورشاخ

کارگاه آنلاین اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون رورشاخ مدرس: پرفسور چنگیز رحیمی استاد تمام گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.