کارگاه روانشناسی در تهران

00

بهمن'۹۶

کارگاه روانشناسی قاطعیت(جرات ورزی) / تهران

مدرس دکتر یعقوب شفیعی فرد/ تاریخ برگزاری : ۲۹ بهمن ماه / ساعت ۹ تا ۱۴/ مبانی کارگاه : – …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.