کارگاه روانشناسی در تبریز

00

شهریور'۹۸

کارگاه آموزشی مقاله نویسی به صورت تئوری و عملی

کارگاه آموزشی مقاله نویسی به صورت تئوری و عملی در تبریز از انتخاب موضوع تا چاپ مقاله ارائه گواهی نامه …

مشاهده

00

بهمن'۹۶

کارگاههای زمستانی پژوهشکده سلامت روانی – اجتماعی ( تبریز )

شماره تلفن ثبت نام : ۳۴۴۴۳۴۷۳ / زمان ثبت نام : شنبخ تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵:۳۰ / …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.