کارگاه روانشناسی تربیت درمانگر شناختی رفتاری ، مصاحبه تشخیصی و فرمول بندی شناختی رفتاری

00

مهر'۹۷

کارگاه روانشناسی تربیت درمانگر شناختی رفتاری ، مصاحبه تشخیصی و فرمول بندی شناختی رفتاری

کارگاه روانشناسی تربیت درمانگر شناختی رفتاری ، مصاحبه تشخیصی و فرمول بندی شناختی رفتاری تاریخ برگزاری :۳ ، ۱۰ و  …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.