کارگاه رایگان آشنایی با رویکردهای روانشناسی و درمانهای آنها

00

آبان'۹۷

کارگاه رایگان آشنایی با رویکردهای روانشناسی و درمانهای آنها

کارگاه رایگان آشنایی با رویکردهای روانشناسی و درمانهای آنها شروع دوره : ۲۸ آبان ماه روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه، …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.