کارگاه دکتر یعقوب شفیعی فرد

00

مرداد'۹۹

کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی/۱۵ مرداد ۹۹

? کارگاه مربیگری مهارت های زندگی مدرس: دکتر یعقوب شفیعی فرد چهارشنبه ها از ساعت ١۵ تا ٢٠ مرداد ۹۹ …

مشاهده

00

شهریور'۹۸

کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی

کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی در موسسه روانشناسی دانشگاه تهران آقای دکتر یعقوب شفیعی فرد ( دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.