کارگاه دکتر انیس خوش لهجه

00

دی'۹۸

کارگاه ارزیابی و تشخیص بر اساس رویکرد شناختی و رفتاری

کارگاه ارزیابی و تشخیص بر اساس رویکرد شناختی و رفتاری در تهران کارگاه دو روزه با اجرای عملی و ارائه …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.